RECEPČNÍ SLUŽBY

V rámci této činnosti jsme schopni pro zákazníka vykonávat:

  • přijímání, evidenci a prvotní péči o návštěvy zákazníka do jeho předání zástupci zákazníka
  • činnost operátora telefonní ústředny
  • správu klíčového hospodářství
  • dle náročnosti zákazníka taktéž možno zajistit recepční se znalostmi cizích jazyků

Cena recepční služby je závislá na rozsahu a náročnosti požadovaných služeb. Základní cena je 120,- CZK za jednu hodinu, odpracovanou jedním našim pracovníkem.