KONTROLY NEMOCNÝCH ZAMĚSTNANCŮ

V rámci této činnosti jsme schopni pro zákazníky zabezpečit kontrolní činnost, ke které má zaměstnavatel právo ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a to po dobu prvních čtrnácti dnů trvání pracovní neschopnosti zaměstnance.


V rámci této činnosti nabízíme:

  • kontrolu nemocného zaměstnance do 48 hodin od podání požadavku
  • kontrolu nemocného zaměstnance do 24 hodin od podání požadavku
  • zhotovení archivního videozáznamu z průběhu kontroly

Při každé prováděné kontrole je sepsán protokol o kontrole, který je dokladem o výsledku provedené kontroly.


Ceny za provedení kontroly práceneschopného zaměstnance:

  • do 48 hodin od podání požadavku a do 10 km vzdálenosti bydliště nemocného od Uherského Hradiště účtujeme základní sazbu 300,- CZK za první kontrolu
  • za každých dalších započatých 10 km vzdálenosti bydliště nemocného od Uherského Hradiště účtujeme k základní sazbě příplatek 100,- CZK
  • v sobotu, neděli, nebo ve státem uznaný svátek účtujeme k základní sazbě příplatek 100,- CZK za jednu kontrolu
  • do 24 hodin od podání požadavku účtujeme k základní sazbě příplatek 100,- CZK za jednu kontrolu
  • se zhotovením videozáznamu účtujeme k základní sazbě příplatek 200,- CZK za jednu kontrolu

Pro naše stálé klienty v oblasti ostrahy objektů, popř. v případě smluvně sjednaného většího rozsahu kontrol stanovujeme cenu za tyto služby individuálně dohodou se zákazníkem.